Хууль:

- Дипломат албаны тухай 

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай 

- Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай 

- Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

- Нотариатын тухай 

- Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай 

- Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

- Харьяатын тухай 

- Зөрчлийн тухай

- Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай

УИХ, ЗГ-ын тогтоол:

- Монгол Улсын Консулын дүрэм

- Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрэм

- Монгол Улсын виз олгох журам

- Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам 

- Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг тогтоох журам

- Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам 

Сайдын тушаал:

- Баримт бичиг баталгаажуулж, Апостиль гэрчилгээ олгох 

- Өргөмжит-консулын-тухай-журам

- Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх журам 

- Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх 

- Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай 

- Хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт иргэний улсын бүртгэл хөтлөх заавар 

- Нотариатын үйлдэл хийх заавар