БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС


Төрөл

Гэрээний нэр

Байгуулсан огноо

Төмөр зам

Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээр болон түүний протокол

1955.10.17

Улаанбаатар

Төмөр зам

Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах асуудлаарх хүснэгт

1957.10.03

Улаанбаатар


БНХАУ-ын Цахилгаан мэдээний газар МОНЦАМЭ, БНХАУ-ын Цахилгаан мэдээний хороо Синьхуа-гийн хооронд байгуулсан мэдээ солилцох тухай хэлэлцээр

1958.06.02

Бээжин

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-аас БНМАУ-д техник-эдийн засгийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр

1958.12.29

Бээжин

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хамтарсан мэдэгдэл

1960.05.31

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ- ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр

1960.05.31

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ- ын Засгийн газар бу БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд 1958 оны 12 сарын 29-ний өдөр байгуулсан хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах асуудлаарх солилцох захидал

1960.10.14

Бээжин

Худалдаа, эдийн засаг

БНМАУ ба БНХАУ-ын хооронд байгуулсан худалдааны гэрээ

1961.04.26

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол, Хятадын худалдааны гэрээний 10 дугаар зүйлийн тухай солилцох захидал

1961.04.27

Улаанбаатар

Хил, хилийн дэглэм

БНМАУ ба БНХАУ-ын хилийн гэрээ

1962.12.26

Бээжин

Хил, хилийн дэглэм

БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хоёр улсын хилийн тухай протокол

1964.06.30

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-аас БНМАУ-д барьж дуусаагүй 7 обьектыг монголын талд шилжүүлэх өгөх асуудлаарх БНМАУ- ын Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчид, БНХАУ-ын Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчдийн хооронд хийсэн хэлэлцээний протокол

1973.03.23

Улаанбаатар

Хил, хилийн дэглэм

Монгол, Хятадын хилийг нэг дэх удаа хамтран шалгасан тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол болон тус протоколын монгол эх дэх алдаатай үсгийн тухай захидал

1984.07.19

Бээжин

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНМАУ-ын Засгийн газарт БНХАУ-ын Засгийн газраас олгосон эдийн засаг, техникийн тусламжийн зээлийн төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан протокол

1986.01.15

Улаанбаатар

Консул харилцаа

БНМАУ, БНХАУ-ын хоорондын консулын конвенц

1986.08.09

Улаанбаатар

Байгаль орчин

БНМАУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах яам, БНХАУ-ын Улсын ус цаг уурын газрын төлөөлөгчдийн хооронд байгуулсан ус цаг уурын судалгаа шинжилгээ, техникийн хамтын ажиллагааны төслийн анхдугаар уулзалтын проткол

1988.09.12

Бээжин

ДТГ байгуулах, газар

БНМАУ-ын Ерөнхий консулын газрыг БНХАУ-ын Хөх

1989.03.30

олгох

хотод сэргээн байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Хятадын комисс байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30

Бээжин

Визгуй зорчих

Иргэд харилцан зорчих журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30

Бээжин

Агаарын харилцаа

Иргэний агаарын тээврийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр ба түүнд өөрчлөлт оруулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан солилцох бичиг

1989.04.08/протокол/

1992.05.15

1992.05.25/солилцох

захидал/

Бээжин

Эрх зуйн туслалцаа

БНМАУ, БНХАУ-ын хооронд иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ

1989.08.31

Улаанбаатар

Харилцаа холбоо

БНМАУ-ын Холбооны яам, БНХАУ-ын Холбооны яам хооронд шуудан, цахилгаан холбооны салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1989.09.29

Бээжин

Байгаль орчин

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06

Улаанбаатар

Эруул мэнд

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд эрүүлийг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд шинжлэх ухаан- техникийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06

Бээжин

Худалдаа, эдийн засаг

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр

1991.01.10

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол, Хятад хоёр улсын Засгийн газар харилцан бараа нийлүүлэх худалдаанаас чөлөөтэй хөрвөх валютын худалдаанд шилжсэнтэй холбоотой асуудлаарх солилцох захидал

1991.01.10

Улаанбаатар

Авто тээвэр

Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

Давхар татвар

Татварыг давхардуулж оногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт зээл олгох тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26

Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт олгосон зээлийн өрийн үлдэгдлийг төлөх хугацааг хойшлуулах тухай солилцох захидал

1991.08.26

Улаанбаатар

Мал эмнэлэг, хорио иээо

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ургамлын хорио цээрийн тухай хэлэлцээр

1992.05.09

Бээжин

Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

Хятадын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар,

1992.05.09

Бээжин


БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр


Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

1992.05.09
Бээжин

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсад эд материал нийлүүлэх тухай хоёр улсын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1992.11.26
Бээжин

Гаалийн харилцаа

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1993.09.07
Улаанбаатар

Мал эмнэлэг, хорио цээр

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

Бээжин

Соёл /дангаар/

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29
Улаанбаатар

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

Монгол Улс, БНХАУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ

1994.04.29
Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын эдийн засаг, техникийн талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29
Улаанбаатар

Хил, хилийн дэглэм

Хилийн усыг хамгаалах болон ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1994.04.29
Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эскпорт, импортын барааны чанарыг баталгаажуулах, харилцан зөвшөөрөх талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29
Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын хил орчмын худалдааны тухай солилцох захидал

1994.04.29
Улаанбаатар

Төлбөр

Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын худалдааны төлбөрийг клирингийн тооцоогоор гүйцэтгэж байх үед гарсан төлбөрийн зөрүүг зохицуулах тухай солилцох захидал

1994.04.29
Улаанбаатар

Эрчим хуч, а山игт малтмал

Монгол Улсад усан цахилгаан станц барьж байгуулах зэрэг 16 төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1995.08.22
Улаанбаатар

Мал эмнэлэг, хорио цээр

Монгол Улсад БНХАУ-аас үржлийн гахай экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25 Эрээн хот

Мал эмнэлэг, хорио цээр

Монгол Улсад БНХАУ-аас тэжээвэр шувуу, үржлийн өндөг экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25 Эрээн хот

Мал эмнэлэг, хорио цээр

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын хонь, ямаа оруулахад халдвараас сэргийлэх ариун цэврийн нөхцөл

1995.10.25 Эрээн хот

Мал эмнэлэг, хорио цээр

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын үхэр экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25 Эрээн хот

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

1991 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад олгосон зээлийн а山иглалтын хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал
1997.03.19
Улаанбаатар
1997.03.21
Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

1992 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад олгосон зээлийн ашиглалтын хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн
1997.04.14
Улаанбаатар

газрын хоорондын солилцох захидал


Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

1995 оны 8 дугаар сарын 22-ний өдрийн солилцох захидлаар нотолсон Монголын керамик үйлдвэрийн төслийг цуцлах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1997.04.14

Улаанбаатар

Ялтан шилжуулэх

Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улс, БНХАУ хоорондын гэрээ

1997.08.19

Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр

1998.12.11

Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлөлттэй зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

1998.12.11

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Биеийн тамир, спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1998.12.11

Байгаль орчин

Хил орчмын ой хээрийн түймэртэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1999.07.15

Бээжин

Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлттэй зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2000.12.28

Бээжин

Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

Монгол Улсад олгосон 2 удаагийн бага хүүтэй зээлийн хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

2002.06.27

Бээжин

ДТГ

Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа Ерөнхий консулын газрын Эрээн хот дахь салбарын барилгын газрын тухай Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, БНХАУ-ын Гадаад явдлын яам хоорондын хэлэлцээр

2002.11.27

Бээжин

Хил, хилийн дэглэм

Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2004.07.05

Бээжин

Консул харилиаа

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа ЕК「- ын Эрээн дэх салбарын түвшинг дээшлүүлэн Монгол Улсаас Эрээн хотод суугаа Консулын газар болгон өөрчлөх тухай солилцох захидал

2005.08.11 2005.09.12 Бээжин

Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 300 сая ам долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-Импорт банкны хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр

2005.11.28

Бээжин

Оюуны өмчийг хамгаалах

МУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын оюуны өмчийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

2005.11.28

Бээжин

Хилийн боомт

Монгол, Хятадын хилийг хоёрдахь удаа хамтран шалгасан тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын протокол

2005.11.28

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи,

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын

2006.11.22

Бээжин

эдийн засаг

ажиллагааны хэлэлцээр


Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг-техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр /50 сая юань/

2007.06.30

Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр /10 сая юань/

2007.06.30

Улаанбаатар

Эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр (20 сая юань)

2007.10.15

Улаанбаатар

Консул харилцаа

Монгол Улс 山анхайд консулын газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2008.03.25 2008.03.31 Улаанбаатар Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2008.04.11

Саньяа

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2008.06.19

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улс, БНХАУ-ын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр

2008.06.19

Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Зээлийн өрийг төлөх хугацааг хойшлуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2008.06.19

Улаанбаатар

Зээл

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 300 сая долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-импорт банкны хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2008.06.19

Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2009.06.25

Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Бээжин гудамж байгуулах төсөлтэй танилцах Хятадын мэргэжилтний багийг Монгол Улсад ажиллуулах тухай БНХАУ, Монгол Улсын хооронд байгуулсан солилцох захидал

2009.04.08 2009.07.10 Улаанбаатар

Ашигт малтмал, эрчим хүч

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2009.12.07

Бээжин


Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын Монгол Улсын Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2009.12.08

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2009.12.18

Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.05.01 山анхай

Соёл /дангаар/

Соёлын төв харилцан байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын

2010.05.01 山анхай


хэлэлцээр


Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.05.01 山анхай

Хил, хилийн дэглэм

Монгол, Хятадын хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ

2010.06.01
Улаанбаатар

Гаалийн харилиаа

“Гаалийн асуудлаар харилцан туслах, хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын 1993 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хэлэлцээр,,-ий「хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн「азар хоорондын протокол

2010.06.01
Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 「азар хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.06.01
Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

Монгол Улсад Улаанбаатар хотын Бээжингийн 「удамжны замыг 山инэчлэн тохижуулах төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын засгийн「азар хоорондын солилцох захидал

2010.06.01
Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн 「азар хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэр「ийн「эрчил「ээ「харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээрий「сэр「ээж, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол

2010.06.01
Улаанбаатар

Зээл

Мон「ол Улсын Сан「ийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын Замын-Үүдийн дэд бүтций「 сайжруулах төслийн тус「айлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.06.01
Улаанбаатар

Зээл

Мон「ол Улсын Сан「ийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркий「нэмэ「дүүлэх төслийн тус「айлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.06.01
Улаанбаатар

Зээл

Мон「ол Улсын Сан「ийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын баруун бүсийн автозамы「 хө「жүүлэх төслийн тус「айлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.10.09

ДТГ байгуулах, газар олгох

Гонкон「од ЕКГ бай「уулах тухай Мон「ол Улс, БНХАУ- ын хооронд бай「уулсан солилцох захидал

2011.02.22
Бээжин
2011.02.24
Улаанбаатар

Байгаль орчин

Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн 「азар хилийн бүс нут「ий「ой хээрийн түймрээс хам「аалах тухай хэлэлцээрий「хэрэ「жүүлэх нарийвчилсан журам

2011.02.24
Улаанбаатар

Банк санхуу

Мон「олбанк, Хятадын Ардын банк хооронд бай「уулсан Үндэсний мөн「өн тэмдэ「т юань, тө「рө「солилцох своп хэлцлийн「эрээ

2011.05.06

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Зас「ийн「азар, Мон「ол Улсын Зас「ийн 「азар хоорондын Эдийн заса「,худалдаа, шинжлэх ухаан-техникийн хамтарсан комиссын 12 ду「аар хуралдааны тэмдэ「лэл

2011.06.13
Улаанбаатар

Зээл

Мон「ол Улсын Сан「ийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын орон сууцны хороолол төслийн тус「айлсан зээлийн хэлэлцээр

2011.06.13
Улаанбаатар

Зээл

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын тоног төхөөрөмж худалдаж авах тухай хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээр

2011.06.13

Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.06.13

Улаанбаатар

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

Монгол Улс, БНХАУ хооронд стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтоох тухай хамтарсан мэдэгдэл

2011.06.16

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

Авто тээвэр

Авто тээврийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

Хамтын ажиллагаа

Монгол Улсын Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хооронд хамтран ажиллах тухай гэрээ

2011.06.16

Бээжин

Боловсрол

Монгол Улсын Боловсрол, соёл,山инжлэх Ухааны Яам, БНХАУ-ын Боловсролын яамны хооронд 2011­2016 онд хэрэгжүүлэх боловсролын солилцоо, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

2011.06.16

Бээжин

Хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын Сангийн яам, Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банктай хамтран ажиллах тухай санамж бичиг

2011.06.16

Бээжин


БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 500 сая ам.долларын экспортын зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-импорт банк хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

Соёл /дангаар/

Соёлын өвийг хууль бусаар хил давуулах, соёлын дурсгалт газар хууль бусаар малтлага хийх, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хулгайд алдагдахаас сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2011.06.16

Бээжин

Ялтан шилжуулэх

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон БНХАУ хоорондын гэрээ

2011.06.16

Бээжин

Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, терроризмтой тэмцэх

Гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр

2011.07.07

Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.08.24

Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-аас Монгол Улсад олгох 10 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн тухай солилцох захидал

2011.08.24

Улаанбаатар

Хөдөө аж ахуй

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын хөдөө аж ахуйн бага оврын трактор худалдан авах төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2012.04.10

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2012.09.03

Улаанбаатар

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2013.01.30

Улаанбаатар

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн Монгол Улсын мэргэжлийн

2013.01.30

Улаанбаатар


хяналтын ерөнхий「азрын төв лабораторийн төслий「 хүлээлцэх акт


Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Худалдаа, эдийн заса「,шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажилла「ааны Мон「ол, Хятадын Зас「ийн「азар хоорондын комиссын 13-р хуралдааны протокол

2013.05.22

Бээжин

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-ын Зас「ийн「азраас Мон「ол Улсын Зас「ийн 「азарт「алт тэрэ「ний ачаа бараа шал「ах тоно「 төхөөрөмж болон чин「элэ「山ал「ах тоно「төхөөрөмж нийлүүлэх тухай Зас「ийн「азар хоорондын солилцох захидал

2013.06.04

Улаанбаатар

Батлан хамгаалах

Цэрэ「-техникийн хамтын ажилла「ааны тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн「азар хоорондын хэлэлцээр

2013.09.18

Бээжин

Зээлийн хэлэлиээр, тусламж

Ир「эний а「аарын хөл「ий「эрэн хайх, авран туслах ажилла「аа「зохицуулах тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн 「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн「азар хоорондын хэлэлцээр

2013.10.25

Бээжин

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

Мон「ол Улс, БНХАУ-ын хооронд Страте「ийн түншлэлийн харилцаа「хө「жүүлэх дунд, урт ху「ацааны хөтөлбөр

2013.10.25

Бээжин

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн 「азар хоорондын эдийн заса「,техникийн хамтын ажилла「ааны хэлэлцээр

2013.10.25

Бээжин

Найрамдал, хамтын ажиллагаа

Мон「ол Улс, БНХАУ-ын хооронд иж бүрэн страте「ийн түншлэлийн харилцаа хө「жүүлэх тухай хамтарсан тунха「лал

2014.08.21

Улаанбаатар

Гэрээний уйлчлэл

Мон「ол Улс, БНХАУ-ын хооронд 1949-2012 онд бай「уулсан хоёр талт「эрээний үйлчлэлийн талаарх Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн 「азар хоорондын протокол

2014.08.21

Улаанбаатар

Ялтан шилжуулэх

"Ялтан шилжүүлэх тухай Мон「ол Улс, Бү「д Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын「эрээ"-ний батламж жуух бичи「солилцсон тухай протокол

2014.08.21

Улаанбаатар

Тээвэр

Мон「ол Улс Хятад Улсын нута「дэвс「эрээр далайд 「арах болон буцах, дамжин өн「өрөх тээвэр хийх тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн 「азар хоорондын хэлэлцээр

2014.08.21

Улаанбаатар

Тээвэр

Төмөр замын дамжин өн「өрөх тээврийн хамтын ажилла「ааны тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн「азар хоорондын хэлэлцээр

2014.08.21

Улаанбаатар

Тээвэр

Төмөр замын тээврийн хамтын ажилла「аа「хө「жүүлэх тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн「азар хоорондын харилцан ойл「олцлын санамж бичи「

2014.08.21

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

Мон「ол Улс, Бү「д Найрамдах Хятад Ард Улсын худалдаа, эдийн зас「ийн хамтын ажилла「аа「 хө「жүүлэх дунд ху「ацааны хөтөлбөр

2014.08.21

Улаанбаатар

Зээл, тусламж

Эдийн заса「,техникийн хамтын ажилла「ааны тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн 「азар хоорондын хэлэлцээр

2014.08.21

Улаанбаатар

Зээл, тусламж

Хятадын талын тусламжаар Улаанбаатар хотод хө「жлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хө「жлийн төв бай「уулах төслий「эхлүүлэх тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн「азар хоорондын солилцох захидал

2014.08.21

Улаанбаатар

Эдийн засаг

Эдийн заса「,техникийн хамтын ажилла「ааны тухай Мон「ол Улсын Зас「ийн「азар, БНХАУ-ын Зас「ийн

2015.11.10


газар хоорондын хэлэлцээр


Зээл

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Экспорт Импорт банк хоорондын 1.0 тэрбум ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр

2015.11.10

Буцалтгуй тусламж

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын 2016 онд олгох 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн солилцох захидал /рентген/

2015.11.10

Тусламж

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын 2016 онд олгох 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн солилцох захидал /ой хээрийн түймэр/

2015.11.10

Эдийн засаг, тусламж

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2016.07.14

Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газрын өрийг чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2016.07.14

Улаанбаатар

Тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас 2014 онд олгосон 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Ерөнхий боловсролын 7 сургууль, 1 цэцэрлэг барих” төслийн хүрээнд 3 сургуулийн төслийг эхлүүлэх талаар солилцох захидал

2016.07.14

Улаанбаатар

Хамтын ажиллагаа

“Хөгжлийн зам” болон “Бүс ба Зам” санаачилгыг уялдуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг;

2017.05.12

Бээжин

Хумуунлэг

Монгол, Хятадын хүмүүнлэгийн солилцооны хамтарсан зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2017.05.12

Бээжин

Эдийн засаг, тусламж

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2017.05.12

Бээжин

Хөрөнгө оруулалт

Үйлдвэрлэлийн чадавхи, хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2018.04.09

Бээжин

Эдийн засаг, тусламж

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2018.04.09

Бээжин

Хамтын ажиллагаа

Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2018.08.23

Улаанбаатар